Soupiska 

         Tomáš Zita                                Tomáš Werner                       Vojtěch Tichý

          Milan Šťavík                               Tomáš Strnad                    Miroslav Ansorge

         Šimon Schrötter                        Martin Puraš                      Martin Ansorge

            Josef Novák                            Ondřej Nosek                       Martin Neuschl

            Martin Marx                            Petr Kubeček                      Ladislav Klabnik

        Roman Kadavý                            Jan Hubka                         Petr Hronovský

          Martin Havel                            Michal Franců                      

            Michal Müller                        Jakub Valtera                          Tomáš Herka