Soustředění Malé Svatoňovice - hodnocení

10.04.2012 14:37

Ve dnech 4. dubna až 8. dubna 2012 bylo pro naše družstva starších přípravek a mladších žáků zorganizováno fotbalovým klubem AFK Hronov ve spolupráci s fotbalovým klubem Spartak Police nad Metují jarní soustředění, které proběhlo v Malých Svatoňovicích. Soustředění se zúčastnilo 25 dětí a 5 trenérů, ubytování bylo hotelového typu v ubytovně Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Malých Svatoňovicích. Stravování bylo formou plné penze v místní jídelně odborné školy, pro zajištění pitného a stravovacího režimu bylo oběma kluby zajištěno pití, sušenky, jogurty, ovoce apod.

Prvním dnem soustředění byla středa. Tento den byl určen především k příjezdu dětí a trenérů do Malých Svatoňovic, ubytování, zásobování a seznámení s místem soustředění. Všichni dorazili včas a dle dohody, proto jsme se mohli sejít ve společenské místnosti, kde byli všichni seznámeni s budoucím denním rozpisem soustředění. Ten se skládal z budíčku, rozcvičky, snídaně, přípravy na první trénink, tréninku č.1, obědu, polední pauzy, přípravy na druhý trénink, tréninku č.2, večeře, individuální činnosti (stolní tenis, fotbálek, florbal), odpočinku a večerky. Jak je dle denního rozpisu patrné, měli všichni účastníci soustředění nabitý program. Ale i tento den jsme nezaháleli a mladší žáci si byli v hale zahrát florbalové utkání. 

Druhým dnem byl čtvrtek, ve kterém proběhly první dva kompletní tréninky. Každý trénink trval 1,5 hodiny, kde jsme se zaměřili především na fyzickou kondici hráčů a práci s míčem. Počasí bylo tento den poměrně dobré, i když jsme se museli  kvalitně obléci a důkladně zahřát pohybem. V čase individuální činnosti si byla starší přípravka zahrát florbal a mladší žáci si byli zahrát stolní tenis a stolní fotbálek.

Třetím dnem byl pátek, kdy proběhly opět dva venkovní tréninky. Dopolední trénink byl kompletní, odpolední trénink byl doplněn pro obě mužstva přátelským utkáním s místním klubem Malé Svatoňovice, jejichž hřiště se nacházelo nedaleko centra soustředění. Obě mužstva zvítězila, ale výsledky nebyly pro naše hráče až tak důležité. K večeru si byla starší přípravka zahrát stolní tenis a fotbálek, mladší žáci byli opět trénovat v hale.

Čtvrtý den soustředění proběhl venku pouze první trénink, protože počasí se stále zhoršovalo. Odpolední trénink jsme museli z důvodu nepříznivého počasí odvolat a místo něho jsme pro hráče připravili halový turnaj ve florbale. Hráči byli rozlosováni do tří mužstev a každé družstvo sehrálo vzájemně dvě utkání. Turnaj se vydařil a celý den jsme zakončili sledováním ligového utkání Liberec – Sparta a individuálním odpočinkem.

Poslední pátý den nám opět nepřálo počasí, protože do rána napadlo 3 cm sněhu, a tak jsme poslední trénink zrušili a odebrali se do haly. Tam byl uspořádán fotbalový halový turnaj opět pro tři družstva, která vzájemně sehrála také dvě utkání. Po obědě jsme se odebrali na ubytovnu, kde proběhl závěrečný úklid všech pokojů a balení zavazadel. Na závěr soustředění jsme se sešli ve společenské místnosti, kde bylo všem hráčů poděkováno za jejich účast a byly jim předány kartičky s prvoligovými hráči FC Hradec Králové, které nám pro tuto příležitost zajistil náš bývalý hráč, dnes již hráč prvoligového Hradce Králové, Jaroslav Zelený. V průběhu druhé a třetí hodiny odpolední si pro hráče postupně přijížděli rodiče a soustředění bylo ukončeno.

Poděkování patří všem zúčastněným hráčům za kvalitní přístup k tréninkům, trenérům za jejich trpělivost, rodičům za pochopení a hlavně oběma klubům AFK Hronov a Spartaku Police nad Metují, které přispěli velkým finančním obnosem a bez jejich pomoci bychom toto soustředění nemohli uspořádat. Trenéři Václav Pohl, Martin Nosek, Marcel Vavera, David Polák a Radek Starý.