Soustředění

 
Soustředění bude na fotbalovém hřišti v Hronově. V Sobotu ráno bychom se sešli a proběhne dopolední trénink. 

Oběd by byl v restauraci. Po 14. hodině, následuje odpolední trénink. 

Na večeři by se nejspíše opět zašlo do města a následovala by volná zábava. V neděli po snídani bude opět trénink.
Oběd v restauraci a odpoledne budeme zajišťovat přátelské utkání.
 

Spaní:

zatím je v plánu, že by se spalo doma popřípadě kdo by chtěl na hřišti ve stanech.

Zkusím zjistit i ubytování ve Dřevíči v kempu.